Thulin Projektledning AB

Swedbank-Arena001
Waterfront-2
O7
2016-04-21-14.40.33
2009-11-03-07.44.32
NA8
Hotell-Hagaplan
swedbank
Bild-Hilton-vy
clip_image00151
Orgelpipan
Kallhaellparken

Besiktningsmännen i företaget arbetar med ett IT-stöd som förenklar upprättandet av besiktningsutlåtande direkt på byggarbetsplatsen. Entreprenören får utlåtandet i handen och arbetet med avhjälpande av fel kan påbörjas omgående.I flertal projekt tillämpas fortlöpande besiktning, vilket innebär att man följer projektet med besiktningar i tidiga skeden under produktionen. Ett projektet med tidig upphandling av besiktningsgruppen och genomförande av fortlöpande besiktningar, är ett led i kvalitetssäkring av projektet.

Entreprenadbesiktning


Vi genomför oberoende entreprenadbesiktningar inom fastighetsbranschen.


Entrepenadbesiktningar utförs i enlighet med standardavtalen AB 04, ABT 06 respABS 09/18. Företaget tar ansvar för besiktningsuppdragets samtliga delar och upphandlar samt samordnar biträdande besiktningsmän inom respektive specialområden.


Bland företagets uppdrag finns allt från bostadshus i grupphusområden, om-och nybyggnad av flerfamiljshus till komplexa förvaltningsbyggnader.

Vi genomför dock inte entreprenadbesiktningar till enskild konsument.
Vi är av RISE certifierade besiktningsmän

Vi är medlemmar i

SBRs entreprenadbesiktningsgrupp

Thulin Projektledning AB

www.thulin.biz