Thulin Projektledning AB

Om oss


Thulin Projektledning AB ägs och drivs av Tomas Thulin.

Företagets medarbetande konsulter redovisas under fliken Medarbetare.

Verksamheten bedrivs därutöver med ca 20 sakkunniga underkonsulter inom olika teknikområden för genomförande av entreprenadbesiktningar.

Företaget omsatta senaste verksamhetsåret 20 miljoner SEK.

Historik


Thulin Projektledning AB grundades 1999. Tidigare verksamhet har bedrivits inom Alf Thulins Ingenjörsbyrå AB som grundades 1959. Efter samgående med HJS Arkitektur AB 1997 namnändrades företaget till HJS Thulin Projektledning AB. SWECO-koncernen förvärvade 1999 HJS-koncernen och därmed även HJS Thulin Projektledning AB. Tomas Thulin valde därefter att fortsätta sin byggkonsultverksamhet i eget bolag, varvid det nya bolaget Thulin Projektledning AB bildades i april 1999.Några av våra kunder:


 • AB Stockholmshem
 • AMF Pensionsförsäkring AB
 • EG Andersson konsult AB
 • Fabege AB
 • Bonava AB
 • PEAB Bostad AB
 • Riksbyggen Ekonomiska förening
 • SBR Byggingenjörerna AB
 • Skanska
 • Wallenstam
 • Veidekke Bostad AB
 • Vasakronan
 • ZeroChaosAB

Thulin Projektledning AB

www.thulin.biz