Thulin Projektledning AB

Thulin Projektledning AB är ett konsultföretag

inriktat på entreprenadbesiktningar inom fastighetsbranschen


Bland våra genomförda projekt

finns allt från bostadshus i grupphusområden,

om- och nybyggnad av flerfamiljshus

till komplexa förvaltningsbyggnader.


Vi utför inte uppdrag till enskild konsument.



Thulin Projektledning AB

www.thulin.biz